MYOpis

Изпратете запитване
MYOpis
Какво е миопия (късогледство)?

Миопия или още късогледство е състояние, при което далечно разположените обекти се виждат неясно. Ако Вашето дете е късогледо, това обикновено е защото окото му е по-дълго от обичайното. В резултат от това образът се фокусира преди ретината, а не върху нея.

Кога и защо се появява късогледството?
 • Развива се най-често в ученическа възраст и би могло да нараства до късна тийнейджърска, докато детето (окото) расте;
 • Децата, чиито родители са късогледи имат по-голяма1 склонност да развият миопия ;
 • Недобрата корекция на зрението води до нарастване2,4 на миопията;
 • Ограниченото време прекарано на открито и дългото гледане на близки разстояния (електронни устройства и други) предразполагат за развитието и нарастването му.
Колко късогледо би могло да стане детето?

Предвид индивидуалните особености: генетична предразположеност, начин на живот, зрително натоварване и др. е трудно да се предвиди, но съществуват калкулатори, които на база статистически анализ посочват възможните нива за прогреса на късогледството с и без прилагане на средства за неговото контролиране.

Появата му в ранна детска възраст увеличава вероятността от развиване на високостепенно късогледство, 3 което се свързва с очни патологии в зряла възраст .

Относно възможния му прогрес можете да се консултирате със своя очен специалист.

Съществува ли превенция срещу късогледството?

Начинът на живот и зрителното натоварване оказват влияние върху развитието на късогледството.

С цел забавяне на развитието му:

 • Прекарване поне два часа дневно на открито;
 • Стимулиране физическата активност;
 • Ограничена употреба на мобилни устройства, а използването им да се случва при добро осветление;
 • Редовни очни прегледи (на всеки 6 м.) при установяване на миопия.
Как се коригира късогледството?

 Обикновено се коригира лесно с минусови очила или контактни лещи (или и двете). Корекцията на късогледство със стандартни очила или контактни лещи подобрява зрението, но не редуцира4 растежа му .

 

 

Може ли да се ограничи нарастването му?

Нарастването на късогледството не може да бъде стопирано напълно . В ранна детска възраст съществува възможност за редуциране на растежа му. Този подход се нарича „Контрол/управление на късогледството“. Целта на този метод е да ограничи покачването му чрез използването на специализирани лещи за очила - MYOpis.

Ограничаването на миопията до по-ниска степен означава, че:
 • Потребителят на очилата няма да е толкова зависим от тях, колкото би бил при развитие на по-висока степен на миопия;
 • Лещите за очила с по-ниска степен на късогледство са по-леки, по-тънки, по-комфортни, осигуряват по-добро
  зрително качество и са по-достъпни спрямо същите за по-висока степен на миопия;
 • Благоприятства бъдещи очни интервенции (хирургия, лазерна корекция и др.);
 • Вероятността от развиване на патологии в зряла възраст е по-ниска.

 

Подходящи ли са MYOpis за моето дете?

MYOpis са предназначени за всяко дете с начално или прогресиращо късогледство, независимо от възрастта. Късогледството нараства с най-бърз темп в ранна детска възраст.

С цел максималното му ограничаване е препоръчително контролът да бъде започнат с появата му. Колкото по-рано се приложи, толкова по-малък ще е прогресът му.

Употребата на MYOpis е нужно да бъде съобразена с цялостния зрителен статус. Свържете се със своя очен специалист за индвидуална консултация.

 

MYOpis
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Как работят лещите за контрол на миопия?

Лещите за корекция на късогледство фокусират образа върху централната зона на ретината, докато в периферията образът е разфокусиран, именно това разфокусиране се явява стимул за нарастване на окото с цел фокусиране на периферните лъчи върху ретината, което води до нарастване на късогледството.

 

 

MYOpis е нова разработка от Divel Italia, която би могла да забави растежа на късогледството. За разлика от стандартните лещи, MYOpis не само коригират късогледството, а периферно фокусират светлината пред ретината (миопичен дефокус), така че да редуцират стимула за удължаване на окото, в резултат от което и растежа на късогледството.

Освен, че MYOpis ограничат прогреса на късогледството, те са значително по-тънки и леки спрямо стандартни корекционни лещи от същия материал.

 MYOpis предлагат избор между два дизайна:

За разлика от стандартните лещи, MYOpis Boosted не само коригират късогледството, но създават и миопичен
дефокус, така че да редуцират стимула за аксиално удължаване на окото, в резултат от което и растежа на късогледството.

MYOpis Boosted е еднофокусен Free-form дизайн съставен от централна корекционна зона с диаметър 10 мм., обградена от 504 мини лещи с пречупваща сила +3.00 dpt и диаметър 1.2 мм.

Те създават и позиционират дефокус в равнина пред ретината.

MYOpis Boosted предоставят по-ясно и остро зрение във всяка погледна посока. Централната им зона и отстоянието между лъчите/мини лещите осигуряват корекционната стойност, което спомага доброто централно и периферно зрение - съществено предимство пред прогресивните дизайни.
MYOpis Boosted са изработени от изключително лек и нечуплив материал Unbrekable 1.59 Polycarbonate с покритие Silken.
Периферният профил на Myopis Boosted е идентичен с този на лещите ни с ne 1.67 AS.

 

Divel Italia предлага MYOpis Boosted с ексклузивна гаранция за ефективно ограничаване ръстежа на късогледството и гаранция срещу счупване на стъклата.
MYOpis Boosted Performance Warranty+

Performance
Ексклузивна гаранция за ефективност и качество:
1. При документиран прогрес на миопията с 0.75 dpt спрямо първоначалното предписание ще предоставим
безплатно нови лещи с актуалното предписание.
Гаранцията е валидна при:
  - Предоставяне на становище от следящия офталмолог, придружено с определена оптимална циклоплегична
корекция, съпроводена с измерване на аксиалната дължина на окото както за първоначалния, така и за
контролните прегледни (на 6 м.).
  - Избор на подходяща рамка и прецизно центриране спрямо изложените по-долу препоръки.

Warranty +
2. MYOpis Boosted се изработват от специален удароустойчив материал Unbrekable 1.59 Polycarbonate
придружен от двугодишна гаранция за счупване на лещите. Не покрива злонамерено повреждане на лещите и
повредени, причинени от излагане на химикали, висока температура и надраскване на покритията.

 

Classic е Free-form дизайн съставен от централна корекционна зона с диаметър 16 мм. и периферна радиална дефокус зона с нарастваща стойност до 2.5 dpt.
МYOpis Classic се предлагат във всички индекси, разнообразие на антирефлексни покрития и фотохромни възможности.

MYOpis Classic са по-тънки и леки спрямо стандартни корекционни лещи от същия индекс.

 

  
До 31.05.2024г. при поръчка на лещи MYOpis получавате ????ПОДАРЪК*???? ученически комплект.

 

 

*Предложението е валидно до 31.05.2024г. или до изчерпване на количествата.

 
 
Нагоре