Сподели в:

Права за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
НА ЮВИ Юнайтед Вижън ООД
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата (сайта) на ЮВИ Юнайтед Вижън ООД (ЮВИ), Вие (посетителят, потребителят) се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. От момента на първото Ви посещение на сайта на ЮВИ се счита, че посетителят приема и се съгласява да спазва тези Общи условия.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

  1. "Сайт" е цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси които се намират на адрес http://www.uvibg.com/ или някои от поддомейните на същия адрес.
  2. "Връзка (препратка/линк)" означава обект, обозначен в определена Интернет страница, който позволява препращане към друга Интернет страница или обект.
  3.  "Потребител" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите или ресурсите на сайта.
  4. "Услуги" на сайта включват, но не се ограничават до:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- достъп до предоставяните по друг начин чрез отдалечен достъп (потоци данни, RSS емисии, електронни таблици и др.) информационни ресурси/данни на сайта;

- получаване на email – бюлетини от потребители на сайта или автоматични отговори на запитвания;

- получаване по друг електронен способ на данни от посетителите на сайта.

  1. "IP Адрес" е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
  2.   "Форсмажорно/случайно събитие" е непредвидено към момента на изготвяне на общите условия обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
  3.   "Злонамерени атаки от трети лица" – действие или бездействие на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и др.

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на сайта и ЮВИ. Вие получавате правото да използвате информацията, данните и услугите на сайта единствено за лични нетърговски цели, освен ако изричен договор или договорени взаимоотношения не предполагат друго.

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

Интернет-страницата съдържа текстове, изображения, видеа, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки, търговски марки и друга информация, свързана с ЮВИ и продуктите и услугите, които компанията предлага.

Информацията, съдържаща се на тази интернет-страница не представлява предписание или единствен мотив и не може да бъде използвана като база за вземане на решения от непрофесионалисти в областта на очната оптика (самолечение, предписания и др.)

Потребителят може да прави запитване за конкретни продукти/услуги чрез предназначените за това форми за Запитване или Контактната форма.

Сайтът съдържа информация за продукти и услуги, предоставяни от ЮВИ, описание на характеристики на същите и функционалности.

Сайтът представя новини и събития, свързани с ЮВИ, в които може да има визуализация на трети лица или продукти.

ІІІ. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки), материали, софтуерни програми и приложения, публикувани на сайта принадлежат на ЮВИ Юнайтед Вижън ООД и/или съответните правоносители, когато са посочени други. Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и има за последица гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Когато в сайта са представени ресурси, чиито авторски права принадлежат на трети лица, това е изрично посочено, като са публикувани името на автора и връзка към източника.

ІV. ОТГОВОРНОСТИ

ЮВИ не носи отговорност в случай на използване на ресурсите на сайта от посетителите за цел, различна от описаната в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

ЮВИ Юнайтед Вижън ООД се стреми да предоставя на потребителите вярна и точна информация, свързана с продуктите и услугите, които предоставя, но не носи отговорност за вреди или загуби (преки и/или косвени), нанесени в резултат на неправомерно, некоректно или непрофесионално използване на тази интернет-страница и информацията, съдържаща се в нея.

ЮВИ не носи отговорност за действията на потребителите на интернет страницата, които се отклоняват от целите на сайта и нарушават етиката в интернет пространството, добрия тон или действащото законодателство. Отговорността в тези случаи е единствено на Потребителя, който е предприел тези действия.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Материалите, информацията и услугите в този сайт са ограничени само до посочените условия за тях. Задълженията на ЮВИ по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат от ЮВИ, се управляват от съответните споразумения с производителите на предоставяните продукти и нищо в този сайт не може да ги промени. ЮВИ има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали и информация. Част от информацията, публикувана в този сайт, е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

ЮВИ публикува настоящи оферти и промоции в раздел Оферти, които са общовалидни за цялата страна и отговарят на условията, описани в самата промоция/оферта.

ЮВИ в своя Сайт публикува адреси на обекти (клиенти на ЮВИ), където могат да бъдат намерени продуктите, които ЮВИ предлага. 

Всеки Потребител има право на безплатен достъп до ресурсите на сайта.

Всеки Потребител има право на защита на данните, информацията и всички ресурси, които предоставя на сайта.

Всеки Потребител е длъжен да спазва Общите условия, етиката в интернет пространството, добрия тон и законодателството на Република България, що се отнася до използването на предоставяната и публикуваната от ЮВИ информация и изоплзваните от потребителя ресурси.

VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Сигурност и поверителност. Информация от потребителите.

ЮВИ Юнайтед Вижън ООД, чрез своя Сайт, не желае да получава конфиденциална или защитена информация от потребителите на сайта. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени към/от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до uvibg.com с цел получаването на информация за продукти или услуги, предлагани от ЮВИ е под закрилата на Закона за защита на личните данни.  Uvibg.com използва личната информация, с цел да отговори по-добре на Вашите нужди, запитвания или интереси с цел да Ви се предоставят услуги и продукти с по-добро качество. В определени случаи, ние използваме изпратената от Вас информация, за да Ви помогнем да намерите продуктите, които Ви интересуват, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.
Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

 

ЮВИ Юнайтед Вижън ООД може да съхрани бисквитки (cookies) на компютъра на Потребител, който посещава сайта. "Бисквитката" е малък текстов файл, който се съхранява на компютъра на Потребителя за идентифициране на браузъра му по време на взаимодействие с уеб сайта на ЮВИ. Бисквитки (cookies) може да се използват за съхранение на елементи като потребителски предпочитания, особености на компютъра (разделителна способност на монитора и т.н.) и други. Всеки сайт може да изпрати бисквитка на браузъра, ако настройките на браузъра го позволяват. Браузърът позволява само онзи сайт, който е съхранил cookies, да има достъп до съхранената информация. ЮВИ използва бисквитки за съхраняване на потребителските предпочитания и обобщен анализ на посещаемостта и "помни" Вашия компютър, а не каквато и да е лична информация за Вас.

VІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на ЮВИ Юнайтед Вижън ООД или в резултат на промени в приложимото законодателство.

При промяна на настоящите Общи условия ЮВИ се задължава да ги публикува на страницата си в Интернет и да уведоми посетителите на уеб-сайта.

VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.

 

Дата на последна промяна:
16.11.2015г.

 

Нагоре