FORCE 2019/2020

Изпратете запитване

 

Бъди следващият

CooperVision FORCE

Студент на годината!

 

Единственото в света състезание в областта на контактните лещи за студенти по оптометрия!

 

Благодарение на успешното ни представяне в предходните две издания на FORCE EMEA FINAL, българските студенти по оптометрия отново ще имат възможност да са част от проекта.

Какво представлява FORCE?
 • The Future Ocular Research Creativity Event (FORCE) е единственото по рода си годишно състезание в областта на контактните лещи, организирано от световния лидер производител на контактни лещи - CooperVision. Вече шеста поредна година конкурсът събира най-добрите студенти по оптометрия, за да издигне CooperVision FORCE Студент на годината!
 • Конкурсът има за цел да вдъхнови студентите към непрекъснат стремеж за превъзходство в своите знания и реална практика, които да използват успешно в бъдещото си кариерно развитие.
Кой може да участва?
 • Студенти по оптометрия във финален етап на обучение по бакалавърска или магистърска програма. 
 • Желаещите могат да участват с индивидуален проект, реализиран с подкрепа на ръководител от специалността. 
 • Mогат да участват неограничен брой студенти. 
 • За участие във FORCE е препоръчително владеенето на английски език! Aбстрактът и презентацията към проекта трябва да бъдат изготвени на английски. Представянето на проекта в Будапеща може да бъде и на български език. В този случай, ще бъде осигурен преводач.
Как можете да участвате?
 • Чрез подаване на завършен абстракт по избраната от Вас тема за проект на английски език до 18.11.2019г. на a.farladzhov@uvibg.com

 

Проектът

Може да бъде в някоя от следните категории:

 • Клинично проучване
 • Клиничен случай 

Трябва да бъде изготвен под формата на презентация на английски език с време за представяне 15:00 минути + 15:00 минути за въпроси и защита. 

 

Наградата 
 • Европейският победител ще има възможност да посети следващата най-голяма голяма конференция за контактни лещи в Европа, изцяло за сметка на CooperVision. 
 • Победителят ще получи и почетния приз „Европейски студент на CooperVision“. 
 • Нещо повече, FORCE ще е един безценен опит в сферата на контактните лещи, възможност за прилагане на знания и лични умения в практиката и изграждане на професионални контакти.

 

Срокове 
 • 18 Ноември 2019г. - краен срок за подаване на абстракт по избраната тема до a.farladzhov@uvibg.com 
 • 17 Февруари 2020г. - краен срок за подаване на изцяло завършен проект. 
 • Ще бъде уточнен допълнително - провеждане на национален финал за определянe на победителя, който ще представи България на европейския финал. 
 • 15&16 Май 2020г. - Европейски финал в Будапеща, CooperVision Center of Innovation, Унгария.

 

Къде мога да намеря повече информация?

Повече информация за конкурса, условията и етапите за участие, можете да получите от:

 

Снимки от българските и международни FORCE финали от 2018/2019г. можете да немарите на нашата фейсбук страница CooperVision Bulgaria:

Национален FORCE FINAL 2018 

https://urlzs.com/k6yMV


ЕMEA FORCE FINAL 2018 

https://urlzs.com/HGteu


Национален FORCE FINAL 2019 

https://urlzs.com/XR7Vs


ЕMEA FORCE FINAL 2019

https://urlzs.com/DZL75

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

Нагоре